شرکت نوآوران تجهیز استیل (گروه صنعتی پیام)- مسئولیت محدود

Welcome to

Payam Industrial Group.coبرخی سفارشات طراحی شده برای مشتریانماشین حمل جسد

سردخانه متحرک,سردخانه جسد,ماشین حمل جسد


آشپزخانه طراحی شده

آشپزخانه صنعتی،آشپزخانه طراحی شده برای پارس اتیلن


سردخانه جسد 4 کشو

سردخانه جسد 4 کشو،سردخانه 4 طبقه،طرح سه بعدی سردخانه 4 کشو


سردخانه جسد تک کشو

سردخانه جسد تک کشو،سردخانه 1 طبقه،طرح سه بعدی سردخانه 1 کشو


آویز گوشت

آویز گوشت،طرح سه بعدی آویز گوشت


ماشین حمل بن ماری

ماشین حمل بن ماری،طرح سه بعدی ماشین حمل بن ماری


کباب پز اختصاصی

کباب پز اختصاصی،طرح سه بعدی کباب پز اختصاصی

اطلاعات روزانه سایت


ابزار پرش به بالا

ابزار وبمستر