شرکت نوآوران تجهیز استیل (گروه صنعتی پیام)- مسئولیت محدود

Welcome to

Payam Industrial Group.coمحصولات آشپزخانه های صنعتی-آماده سازیترولی حمل بن ماری

ترولی حمل بن ماری

کد محصول : 34

اطلاعات بیشتر


ترولی حمل بشقاب

ترولی حمل بشقاب

کد محصول : 35

اطلاعات بیشتر


ترولی حمل ظروف کثیف

ترولی حمل ظروف کثیف

کد محصول : 36

اطلاعات بیشتر


ترولی حمل کباب

ترولی حمل کباب

کد محصول : 37

اطلاعات بیشتر


ترولی حمل بار

ترولی حمل بار

کد محصول : 38

اطلاعات بیشتر


ترولی حمل دیگ

ترولی حمل دیگ

کد محصول : 39

اطلاعات بیشتر


میز کار

میز کار

کد محصول : 40

اطلاعات بیشتر


میز سبزی خرد کنی

,میز,میز سبزی خرد کنی

کد محصول : 41

اطلاعات بیشتر


میز قصابی

میز قصابی

کد محصول : 42

اطلاعات بیشتر


میز غذای برگشتی

میز غذای برگشتی,میز

کد محصول : 43

اطلاعات بیشتر


میز برنج پاک کنی

میز برنج پاک کنی,میز

کد محصول : 44

اطلاعات بیشتر


اطلاعات روزانه سایت


ابزار پرش به بالا

ابزار وبمستر