شرکت نوآوران تجهیز استیل (گروه صنعتی پیام)- مسئولیت محدود

Welcome to

Payam Industrial Group.coمحصولات بیشتر
جارو و خاک انداز رستورانی

کد محصول : 89

تماس


ترالی خانه داری مخصوص

کد محصول : 90

تماس


ترالی رستورانی

کد محصول : 91

تماس


ترالی نظافتی

کد محصول : 92

تماس


لاندری حمل ملحفه

کد محصول : 93

تماس


ترالی

کد محصول : 94

تماس

کد محصولات زیر: 97

 شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن  شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن  شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن  شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن  شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن  شلف اند دیش-همبرگر زن دستی-پوره کن دستی-انواع قابلمه استیل-پمپ سس-چاقو تیز کن-ظرف سس-کاتر کباب دونر-تصفیه آب-خلال کن دستی-انواع قاشق و چنگال-انواع چاقو آشپزخانه-دستگاه پشمک زن-دستگاه اسنک پز -دوخت پلاستیک-حشره کش-طی شور-گارد هدایت-شیرینگ پک-اسکرابر-ظروف درب دار-انواع ملاقه -ظرف بن ماری-گوشت کوب برقی-کباب زن دستی-انواع ظرف پیتزا-سطل یخ-کافی وارمر-شلف اند دیش -سوپ گرم کن -باکس حمل کباب پخته-قابلمه پرسی و چکشی -قابلمه-ظرف مرغ-انواع انبر-ظرف قاشق و چنگال-درب باز کن قوطی-انواع سینی-توری سرخ کن ظرف پذیرایی سلف-جارو برقی- انواع سیخ کباب-آبگردان استیل-انواع ملاقه-انواع کفگیر سوراخ دار-انواع کفگیر-ملاقه گرد-دوشاخ مرغ-ملاقه بیضی سوراخ دار-انواع ظروف سلف-دستگاه کباب ترکی-کاتر پنیر-جای قاشق و چنگال - شربت سردکن هتلی

اطلاعات روزانه سایت


ابزار پرش به بالا

ابزار وبمستر